طرح جدید تور لباسی ژاکارد کد488

۱۵ آبان ۱۳۹۵
488 تور لباسی ژاکارد

488 تور لباسی ژاکارد در تولید اولیه مات میباشد و در آینده نزدیک کادکا هم عرضه خواهد شد.

دیگر مطالب

طرح جدید

۲۰فروردین۱۳۹۷
لباسی ژاکارد جدید نشمیل به مجموعه اضافه شده این طرح فعلا روی پارچه های کادکا در حال بافت میباشد به علت پرگل بودن نسبت به طرحهای دیگر سنگین میباشد ولی زیبایی خاص خودش را دارد.

طرح های جدید.

۲۸مهر۱۳۹۵

طرح جدید 365

۲۴مهر۱۳۹۵

متر بر كيلوگرم

۲۱مهر۱۳۹۵
متر بر كيلوگرم = هر يك كيلوگرم از پارچه معادل چند متر ميباشد.