طرح جدید حاشیه 634

۲۴ مهر ۱۳۹۵

طرح جدید حاشیه 634 با نخ مات امروز به مجموعه طرح ها اضافه شد

برای درخواست کالیته (نمونه) لطفا با فروشگاه ها تماس بگیرید.

دیگر مطالب

طرح جدید

۲۰فروردین۱۳۹۷
لباسی ژاکارد جدید نشمیل به مجموعه اضافه شده این طرح فعلا روی پارچه های کادکا در حال بافت میباشد به علت پرگل بودن نسبت به طرحهای دیگر سنگین میباشد ولی زیبایی خاص خودش را دارد.

طرح جدید تور لباسی ژاکارد کد488

۱۵آبان۱۳۹۵
488 تور لباسی ژاکارد

طرح های جدید.

۲۸مهر۱۳۹۵

طرح جدید 365

۲۴مهر۱۳۹۵

متر بر كيلوگرم

۲۱مهر۱۳۹۵
متر بر كيلوگرم = هر يك كيلوگرم از پارچه معادل چند متر ميباشد.